J. Koniarek Gallery

www.gjk.sk

Mansion of KoppelMansion of Koppel
Zelený Kríčok 3, tel. 033/551 16 59

Synagóga - Centrum súčasného umeniaSynagogue – Centre of Contemporary Art
Halenárska 2, tel. 033/551 46 57

Trnava theatre of  J. Palárik

Trnava theatre of  J. PalárikTrnava theatre of  J. Palárik
Trojičné nám. 2 tel.: 033/551 13 53-4
fax: 551 10 42

AND Gallery

Štefánikova 35, tel. 033/551 38 11,  www.andgallery.sk

 

Bibliotheke of J. Fándly

Rázusova 1, tel. 033/551 17 82,

 

West-Slovakian Museum

Múzejné nám. 3, tel, 033/551 29 14, www.muzeum.sk