Pharmacy

ALTHEA, Starohájska 1, 033/550 36 63
APOTHEKA, A. Žarnova 28, 033/551 13 76
AURUM, Hviezdoslavova 3, 033/551 45 96
FARMÁCIA, Zelený kríčok 2, 033/551 13 92
LINČIANSKA, Limbová 5, 033/553 32 02
MARIANUM, A. Žarnova 9, 033/550 17 27
MEDIKAMENT, Starohájska 2, 033/551 28 71
NA EVANJELICKOM DOME, Hlavná 48, 033/551 11 69
PHARNICA, Kollárova 14, 033/551 38 29
PREDNÁDRAŽIE, Mozartova 3, 033/552 23 20
U ŠKORPIÓNA, Hlavná 5, 033/551 15 10
U ZLATÉHO HADA, Jeruzalemská 34, 033/554 60 25
VITA, Špačinská cesta 78, 033/544 69 20
ZDRAVIE, Starohájska 2, 033/550 28 01


 

Bank

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, Starohájska 11, 033/592 07 12-6
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, Hlavná 14, 033/592 08 12-8
HVB SLOVAKIA, Hviezdoslavova 14, 033/590 34 11
ISTROBANKA, Hlavná 3, 033/550 17 43
ĽUDOVÁ BANKA, Paulínska 2, P. O. BOX 39, 033/590 38 21 – 6
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, Štefánikova 48, 033/550 17 12
OTP BANKA SLOVENSKO, A. Žarnova 5, 033/551 30 96
POŠTOVÁ BANKA, Halenárska 3, 033/592 81 22
POŠTOVÁ BANKA, Trojičné námestie 8, 033/590 22 11
PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA, Hlavná 7, 033/544 61 02-5
PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, Hlavná 5, 033/551 10 75
POŠTOVÁ BANKA, Hlavná 28, 033/556 81 11
POŠTOVÁ BANKA, Vajanského 24, 033/551 14 53
TATRABANKA, Hlavná 5, 033/551 40 70
TATRABANKA,Hypermarket Tesco, 033/591 68 03
TATRABANKA,Sladovnícka 13, 033/598 70 01
UNIBANKA, Štefánikova 48, 033/551 12 33
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, Hlavná 31, 033/556 98 11
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA,Dolné bašty 2, 033/556 91 11


 

Exchange office

ČSOB, Hlavná 14, 033/592 08 14
HVB SLOVAKIA, Hviezdoslavova 14, 033/590 34 11
ISTROBANKA, Hlavná 2, 033/550 17 43
ĽUDOVÁ BANKA, Paulínska 2, P. O. BOX 39, 033/590 38 21 – 6
OTP BANKA SLOVENSKO, A.Žarnova 5, 033/551 30 96
PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA, Hlavná 7, 033/544 61 02 -5
SLOVENSKÁ POŠTA, Trojičné námestie 8, 033/590 22 55
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, Hlavná 28, 033/556 81 11
TATRABANKA, Hlavná 5, 033/551 40 70
UNIBANKA, Štefánikova 48, 033/551 12 35
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, Hlavná 31, 033/556 98 11
SATUR, Vajanského 1, 033/551 17 63
ZMENÁREŇ, Hlavná 15, 0903 258 153
ZMENÁREŇ, Hlavná 29, 0905 648 086
ZMENÁREŇ, Radlinského 3, 0903 724 488
ZMENÁREŇ, Trojičné námestie 9, 033/551 67 62


 

Insurance

ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, Paulínska 17, 033/551 15 82
AMSLICO, Hlavná 23, 033/551 34 09
ČESKÁ POISŤOVŇA – SLOVENSKO, Hlavná 45, 033/551 23 50
D.A.S. Poisťovňa právnej ochrany, Kollárova 34, 033/550 30 61
DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ POISŤOVŇA LIPA, Kapitulská 11, 033/551 31 31, 0907 933 822
ERGO, Pekárska 11, 033/551 17 15
GENERALI, Nám.SNP 3, 033/551 68 26
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, Hlavná 11, 033/551 28 23
KONTINUITA, Radlinského 1, 033/551 45 88
KOOPERATÍVA, Hviezdoslavova 14, 033/551 26 98
NATIONALE – NEDERLANDEN, Hlavná 16, 033/551 30 61, -2, -4, -5
PRVÁ DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ POISŤOVŇA TATRY – SYMPATIA, Hlavná 23,033/551 47 03
PRVÁ ČESKO-SLOVENSKÁ, Kollárova 8, 033/551 38 80
QBE POISŤOVŇA, Tamaškovičova 17, 033/551 26 00
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, V.Clementisa 24 / A, 033/593 51 11
UNION, Hlavná 2, 033/551 33 58
UNIQA, Hlavná 11, 033/551 17 53,
UNIVERZÁLNA BANKOVÁ POISŤOVŇA, Štefánikova 3, 033 / 551 45 73, 0903 860 097